Disclaimer

Alle op of via deze website vermelde informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat van kennelijke fouten of omissies sprake is. Het Verkeersbureau van Gambia en haar representanten aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuistheden en de eventuele gevolgen daarvan.